1970 - 1980, Tidningsartiklar och Fotografier

 

Tingsrydgruppen, Tidningsartiklar