I 30 år har jag haft min ateljé och försäljningslokal i gammal miljö på Smöramåla Södergård, alldeles i utkanten av Urshults samhälle.

Här formar jag och drejer jag mina föremål i stegodslera. Både bruksföremål för vardagen och konstföremål som reliefer och skulpturer.

Under senare år har kavlade och handmålade vaser och fat blivit något av min specialidé, där varje föremål blir unikt.